• هذا الملاك القنوع. رباه أباه بخشوع
    فوالله لو لم تكن اباه لما كان له هذا السطوع
    رحم الله حمدا وبكل عيد سأشعل له الشموع

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>