حبيبي سمير الله يخليلنا الموجودين حمدسافر ل مكان مظلم حتى ينشر النور فيه الله يرحمو حمد معنا بروحه بعمله ب عطر انفاسه ماما حزنك ع ابنك اني حزني مضاعف ع فقدي لحفيدي وحرقه قلبي عليك وع عبير وع احفادي. غصه بقلبي ماقدرت كون موجودي ب وداعو مثل م كنت باستقباله يلي حرمنا منه ما يحرمنا اجره انشاء الله

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>