اللهم استودعتك ابني قطعه من قلبي.في مكان غابت عنه عيني و عينك لم تغب. فاحفظه حفظا يليق بعظمتك………الله يرحم روحك يا حبيبي

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>